Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Ban dự án Hóa dầu - Trưởng bộ phận Công nghệ - Chief of Process Engineer

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Experiences 10 Years
Salary Negotiable
Industry Oil / Gas
Deadline to Apply 31/10/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

  1. Đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án (FS, LICENSE, FEED, PMC, EPC,…) Phối hợp cùng các Phòng chức năng khác xây dựng đầu bài kỹ thuật mời thầu ITB. Tham gia công tác đánh giá lựa chọn nhà thầu theo lĩnh vực chuyên môn Công nghệ làm cơ sở ký kết Hợp đồng. Tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng

2              Đánh giá, lựa chọn công nghệ bản quyền              

Phụ trách nhóm Công nghệ tham gia đánh giá lựa chọn công nghệ bản quyền tối ưu cho nhà máy, tham gia giám sát, đánh giá việc triển khai gói thiết kế công nghệ bản quyền.

3              Giám sát thiết kế

                 Phụ trách nhóm Công nghệ tham gia giám sát, phê duyệt tài liệu thiết kế cơ sở, FEED, thiết kế chi tiết đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dự án và quy định trong hợp đồng.

4              Giám sát chế tạo, xây dựng, lắp đặt

                Phụ trách nhóm Công nghệ tham gia vào công tác giám sát chế tạo thiết bị, xây dựng, lắp đặt thiết bị tại công trường xây dựng nhà máy theo đúng các tài liệu thiết kế đã được phê duyệt.

5              Công tác chạy thử, nghiệm thu

                 Phụ trách nhóm Công nghệ tham gia công tác chạy thử, nghiệm thu/giám sát nhà thầu thực hiện công tác chạy thử, nghiệm thu phân xưởng công nghệ Nhà máy, đảm bảo phù hợp với các qui định của Hợp đồng;

6              Công tác quyết toán dự án

                Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để hoàn thành công tác quyết toán dự án công trình theo đúng quy định của công ty và pháp luật

7              Công tác đào tạo             

Tham gia các khóa đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo vận hành, thực hiện đào tạo lại cho đội ngũ nhân sự vận hành, bảo dưỡng của nhà máy

8              Các công việc khác

                 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

Chuyên ngành : Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Hóa Công nghệ, hóa dầu, Hóa Cao phân tử, Lọc Hóa dầu, Máy hóa, Quá trình thiết bị…

Kinh nghiệm :     10 năm kinh nghiệm ưu tiên làm tại các dự án hóa lọc dầu trong và ngoài nước.

Độ thành thạo ngoại ngữ : Có khả năng giao tiếp và xử lý công việc bằng tiếng Anh (trình độ B hoặc Toefl 700, IETLS 5.5 trở lên).

Năng lực cần thiết : Đáp ứng theo yêu cầu công việc

Năng lực quản lý : Thời gian, kế hoạch công việc, quản lý nhóm Công nghệ

Yêu cầu khác:     Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác tại công trường dự án

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.