Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên cao cấp Phân tích Đầu tư

Work Location Ha Noi
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư SV (SVI Group) – đơn vị liên doanh giữa 2 Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam là Stavian Group và Cappella Group. SVI Group là công ty đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực: hóa chất, năng lượng, kho cảng và logistics.. Công ty hướng tới mục tiêu đầu tư an toàn và hoạt động hiệu quả, tập trung vào các ngành nghề, dự án có tiềm năng phát triển mạnh và tăng trưởng bền vững.

SV Investment Group Joint Stock Company (SVI Group) - a joint venture between two leading multi-industry groups in Vietnam, Stavian Group and Cappella Group. SVI Group is an investment and trading company in the fields of chemicals, energy, warehousing, and logistics. The company aims at safe investment and efficient operation, focusing on the following industries: The project has the potential for strong development and sustainable growth.

Stavian được biết tới là một thương hiệu thành công với doanh nghiệp Stavian Hóa Chất (tiền thân là Opec Plastics) đạt thứ hạng thứ #22 trong TOP 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu và xếp hạng #6 TOP 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2020. Kế thừa những thành tựu này, SVI đẩy mạnh các hoạt động thương mại Lưu huỳnh tại thị trường nội địa và quốc tế.

Stavian is known as a successful brand with the Stavian Chemical Company (formerly known as Opec Plastics) ranking #22 in the TOP 100 largest chemical distributors globally and #6 TOP 100 largest chemical distributors in the region. The Asia Pacific in 2020. Inheriting these achievements, SVI promotes sulfur trading activities in domestic and international markets.

Applicants are required to perform ownership roles in aspects of the investment cycle and including:

Ứng viên được yêu cầu thể hiện vài trò chủ động trong các khía cạnh của chu kì đầu tư và bao gồm:

 • Doing research about the field of capital, financial markets, securities, and related legal regulations.

Thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực đầu tư, thị trường tài chính, chứng khoán và các luật định liên quan

 • Collecting relevant information about markets and investments from various sources.

Tổng hợp các thông tin liên quan về thị trường và đầu tư bằng các nguồn khác nhau

 • Analyzing, evaluating, and processing collected financial investment information. Evaluating investment risks and opportunities to determine the best decisions

Phân tính, đánh giá và xử lí các thông tin đầu tư tài chính được tổng hợp.Thực hiện các tài liệu đàm phán nhằm đảm bảo hiệu suất đầu tư của dự án

 • Making investment efficiency reports to higher management.

Thực hiện các báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động đầu tư theo yêu cầu của cấp quản lý

 • Other task as assigned

Các công việc khác được giao

Job Requirement

 • Minimum Qualifications: Bachelor‘s degree in Economics, Banking & Finance, Investment or related field preferred.

Bằng cấp tối thiểu: Cử nhân ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Đầu tư hoặc các ngành học liên quan

 • Having at least 3 years of investment analysis experience, preferably field of logistics/ port, gas, or chemical.

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phân tích đầu tư, ưu tiên có kinh nghiệm tại các ngành logistics/ cảng, xăng dầu, hóa chất

 • Having skills in analysis and financial modeling; having good strategic thinking and synthesis skills, including the ability to identify, analyze, and quickly solve problems.

Có kỹ năng phân tích và sử dụng thành thạo các mô hình tài chính, có tư duy chiến lược tốt, kỹ năng tổng hợp, bao gồm khả năng nhận diện, phân tích và xử lí các vấn đề nhanh

 • Be agile and open mindset, business acumen

Linh hoạt, tư duy cởi mở, có sự nhạy bén trong kinh doanh

 • Good English proficiency.

Tiếng Anh thành thạo trong phân tích tài liệu và giao dịch đàm phán

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.