Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế - International Sale Executive ( Sulfur, Fertilizer)

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Import / Export, Marketing, Sales / Business Development
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư SV (SVI Group) – đơn vị liên doanh giữa 2 Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam là Stavian Group và Cappella Group. SVI Group là công ty đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực hóa chất, năng lượng, kho cảng và logistics. Công ty hướng tới mục tiêu đầu tư an toàn và hoạt động hiệu quả, tập trung vào các ngành nghề, dự án có tiềm năng, phát triển mạnh và tăng trưởng bền vững.

SV Investment Group Joint Stock Company (SVI Group) - a joint venture between two leading multi-industry groups in Vietnam, Stavian Group and Cappella Group. SVI Group is an investment and trading company in the fields of chemicals, energy, warehousing and logistics. The company aims at safe investment and efficient operation, focusing on the following industries: The project has the potential for strong development and sustainable growth.

Stavian được biết tới là một thương hiệu thành công với doanh nghiệp Stavian Hóa chất (tiền thân là Opec Plastics) đạt thứ hạng thứ #22 trong Top 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu và xếp hạng #6 Top 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương trong năm 2020. Kế thừa những thành tựu này, SVI Group đẩy mạnh các hoạt động thương mại sản phẩm lưu huỳnh và phân bón tại thị trường nội địa và quốc tế.

Stavian is known as a successful brand with the Stavian Chemical company (formerly known as Opec Plastics) ranking #22 in the Top 100 largest chemical distributors globally and #6 Top 100 biggest chemical distributors in the Asia Pacific region in 2020. Inheriting these achievements, SVI promotes fertilizer trading activities in domestic and international markets.

Chúng tôi đang phát triển nhanh chóng và muốn tìm Chuyên viên Kinh doanh Quốc tế có nghiệp vụ tốt, chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu đơn vị và Tập đoàn. Ứng viên sẽ thực hiện các công việc như sau:

We are growing rapidly and would like to find a  (International Sale Executive ) with good qualifications and expertise to meet the requirements of the unit and the Group. Candidates will perform the following tasks:

Lập kế hoạch và kiểm soát hiệu quả kinh doanh.

Planning and controlling business efficiency.

Xác định & lên chiến lược phát triển thị trường, khách hàng tiềm năng tại nước ngoài

Identify & develop strategies to develop foreign markets and prospects.

Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng, theo dõi, đàm phán và ký kết hợp đồng.

Update the Company's offers and goods for customers, follow up, negotiate and finalize contracts.

Duy trì & phát triển mạng lưới mối quan hệ trong ngành ở khu vực trong và ngoài nước.

Maintain & develop industry network in the domestic and overseas markets.

Cải thiện & thực thi quy trình kinh doanh.

Improve & implement business processes.

Báo cáo công việc định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Report periodically and perform other assigned tasks.

Các nhiệm vụ khác khi được giao.

Other duties as assigned​

 

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp Chuyên ngành Hóa, Kinh tế Quốc tế hoặc các ngành học tương đương.
 • Graduated from University or higher, majored in Chemistry, Economics or equivalent is preferred.
 • Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. 
 • Good communication and negotiation skills.
 • Nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc và có thể chịu được áp lực cao trong công việc.
 • Enthusiastic, hardworking, responsible for work and able to withstand high pressure at work.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Kinh doanh hoặc Mua hàng tại các đơn vị trong lĩnh vực kinh doanh lưu huỳnh, sản xuất axit sulfuric, phân bón, giấy, mía đường, bột giặt.
 • Candidates with experience in Sales or Purchasing at businesses trading sulfur,fertilizer,producing sulfuric acid, fertilizer, paper, sugar, washing powder, etc are preferred.

 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành lưu huỳnh, phân bón nói chung hoặc liên quan.
 • Preferred candidates with general understandings about Sulfur industry or related.
 • Ưu tiên ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong ngành hóa chất, từng làm việc ở các công ty kinh doanh hóa chất.
 • Candidates with more than 3 years of experience in Chemical Industry are preferred.  
 • Ưu tiên ứng viên độ tuổi từ 24-35 tuổi.
 •  Candidates whose age from 24-35 are preferred
 • Tiếng Anh giao tiếp trôi chảy (Ielts 6.0 hoặc tương đương)
 • Fluent in English (IELTS 6.0 or equivalent)

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.