Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary 15,000,000 - 30,000,000 VND
Industry Household / Personal Care, Advertising / PR / Communications, Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 15/12/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Lên mục tiêu cho các dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo

2. Phối hợp với các phòng ban liên quan (bộ phận sản xuất, kinh doanh, Marketing) trong việc phát triển và thử nghiệm sản phẩm mới

3. Nghiên cứu và cải tiến các sản phẩm hiện có

4. Thực hiện tìm hiểu thông tin trường phát triển các dự án mới

5. Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các trường thuộc khối kinh tế

- Có kiến thức về đầu tư

- Có khả năng và kinh nghiệm tổng hợp, phân tích, đánh giá, sản phẩm, thị trường, dự án vv...

- Có khả năng tư duy tốt, tích cực, năng động nhanh nhẹn

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh Toeic 650đ trở lên. Có khả năng giao tiếp tốt.

- Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.