Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Giám đốc kênh MT toàn quốc

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary 25,000,000 - 40,000,000 VND
Industry Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Household / Personal Care, Marketing
Deadline to Apply 28/02/2023
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch kinh doanh do cấp trên đưa ra cho hệ thống MT
- Thực hiện quản lý hoạt động kinh doanh của kênh MT toàn quốc
- Quản lý và đào tạo phát triển đội ngũ Giám sát bán hàng, Nhân viên kinh doanh 
- Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu hàng tháng, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên
- Gửi báo cáo hằng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của cấp trên
- Xây dựng và phát triển các mối quan hệ với các Siêu thị;
- Nắm bắt và cập nhật tình hình của đối thủ

- Lên kế hoạch các Chương trình KM nhằm đẩy mạnh cạnh tranh và tăng doanh thu trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
- Có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí Trưởng kênh/ Giám đốc kênh MT toàn quốc
- Có ý thức học hỏi và nâng cao trình độ;
- Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức;
- Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm;

- Có thế mạnh trong việc xây dựng quan hệ với các hệ thống siêu thị.

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.