Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

OPL Logistics - Logistic Sales Executive

Work Location Ha Noi, Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 Years
Salary Competitive
Industry Freight / Logistics / Warehouse, Import / Export
Deadline to Apply 31/08/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tìm kiếm, phát triển nhóm đối tượng khách hàng được giao (hàng freehand sea/air hoặc khách hàng đại lý/oversea hoặc hàng rời).
2. Triển khai các đơn hàng, hợp đồng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao phụ trách.
3. Triển khai các hoạt động chăm sóc các nhóm đối tác/khách hàng được giao phụ trách:
- Khách hàng freehand sea/air
- Nhóm khách hàng đại lý oversea
- Nhóm đối tác vận chuyển hàng rời (chủ tàu/đại lý môi giới thêu tàu trong và ngoài nước).
4. Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh và phục vụ khách hàng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực vận tải biển, Logistics.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm thực tế liên quan đến nhóm khách hàng, đối tác phụ trách (hàng freehand sea/air)

 

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.