Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

OPL - Trưởng phòng kế toán (Logistics)

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 10 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax
Deadline to Apply 09/07/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Rà soát kiểm tra các định khoản kế toán, sự cân đối giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.

2. Chủ trì setup và update dữ liệu kế toán trên phần mềm FMS

3. Tổng hợp dữ liệu kế toán lên báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT

4. Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán cho cấp dưới. Đào tạo/đôn đốc/hỗ trợ nhân viên hoàn thành công việc hiệu quả.

5. Kiểm soát công nợ với khách hàng/nhà cung cấp

6. Tính KPI Sales

7. Đàm phán tối ưu các giao dịch với ngân hàng/tổ chức cho thuê tài chính.

8. Đề xuất cải tiến phương pháp hạch toán kế toán. Kiểm soát chi phí chống lãng phí, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho Công ty.

9. Chủ trì in ấn ký tá sổ sách chứng từ và lưu trữ theo quy định.

10. Tham gia quyết toán thuế khi có yêu cầu.

11. Giám sát và tham mưu cho KTT/BLĐ trong việc chấp hành điều lệ, nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Job Requirement

* Bằng cấp

- Trình độ: Tốt nghiệp Học viện Tài chính hoặc khoa Kế toán các trường Đại học thuộc khối Kinh tế (Hệ chinh quy)

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng

* Kinh nghiệm

- Ϲó ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán trưởng hoặc phó phòng kế toán trong các công ty có quy mô vừa và lớn về lĩnh vực logistics, xuất nhập khẩu

* Kĩ năng

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao và làm việc nhóm tốt.

- Có kinh nghiệm quản lý từ 10 nhân viên trở lên

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa và FMS

- Am hiểu pháp luật về kế toán, thuế hiện hành.

* Yêu cầu chung

- 25 – 40 tuổi

- Có mong muốn làm việc lâu dài tại công ty

- Chứng chỉ Toeic 450 điểm trở lên hoặc trình độ tương đương

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.