Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SG - Ban dự án Hóa dầu - Trưởng Phòng Quản lý Dự án

Work Location Ha Noi
Job Level Manager
Job Type Permanent
Experiences 10 Years
Salary Negotiable
Industry Oil / Gas, Quality Control (QA/QC), Civil / Construction
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Health checkup
 • Salary review

Job Description

 

- Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng QLDA trong việc quản lý, điều hành, xử lý và giải quyết các công việc liên quan đến lĩnh vực Kế hoạch-Tiến độ-Pháp lý-Thương mại- Hợp đồng dự án nhà máy :

1. Lập, quản lý, theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch được Hội đồng quản trị giao của Ban QLDA;

2. Phối hợp với các bên liên quan, cơ quan chức năng để triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng nhà máy theo quy định của pháp luật

3. Lập đầu bài, lựa chọn, đàm phán và kí kết hợp đồng các gói thầu của dự án ;

4. Đầu mối triển khai các thủ tục thuê đất, chuẩn bị mặt bằng, các điều kiện hạ tầng, dịch vụ cần thiết sẵn sàng cho triển khai thi công công trình

5. Tổ chức theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện dự án của Nhà thầu EPC và các đối tác tham gia dự án  đảm bảo tiến độ từng giai đoạn thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và tiến độ tổng thể thực hiện dự án ;

6. Tổ chức quản lý, theo dõi các Hợp đồng của dự án, bao gồm cả các mốc thanh toán, quá trình thực hiện, các phát sinh ảnh hưởng đến tiến độ/chi phí  (nếu có) và công tác thanh quyết toán các hợp đồng;

7. Chủ trì kiểm soát, điều hành, xử lý giao diện các gói thầu

8. Tổ chức tiếp nhận tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ bản gốc, phân phối và xử lý  các tài liệu kỹ thuật, công nghệ, hồ sơ thiết kế, xây lắp, các bộ tiêu chuẩn, các bộ qui trình triển khai dự án trong quá trình thực hiện dự án;

9. Tổ chức quản lý các hồ sơ mua sắm thiết bị, danh mục thiết bị/vật tư mua sắm của nhà thầu EPC; phối hợp làm các thủ tục thông quan; kê khai, nộp/quyết toán thuế theo qui định hiện hành;

10. Tổ chức thu thập, chuẩn bị hồ sơ, quản lý hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc nghiệm thu theo hạng mục, theo giai đoạn;  hoàn thành hồ sơ hoàn công để thực hiện thanh quyết toán công trình Nhà máy theo quy định của Công ty và pháp luật Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan do Trưởng ban QLDA phân công.

Job Requirement

 • Có trình độ Đại học trở lên theo chuyên ngành phù hợp.
 • Giao tiếp, trao đổi công việc được bằng tiếng Anh với các đối tác nhà thầu trong công tác quản lý dự án.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm quản lý tiến độ, quản lý dự án theo hình thức nhà thầu EPC;ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm dự án hóa dầu, hóa chất, năng lượng...
 • Có khả năng nghiên cứu, tổng hợp, phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và các công việc khác được giao.
 • Qua các khóa đào tạo về quản lý dự án
 • Có chứng chỉ quản lý đấu thầu
 • Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm trong công việc; có khả năng giao tiếp.
 • Sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm tin học ứng dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 • Am hiểu về các qui định của pháp luật lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình.

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.