Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SG - Giám đốc Ban dự án Hóa dầu

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Director
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 15 Years
Salary Negotiable
Industry Chemical Eng., Executive management, Oil / Gas
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Stavian định hướng và mong muốn trở thành tập đoàn đa ngành, đa quốc gia, phát triển bền vững, tạo ra hàng vạn công ăn việc làm và đảm bảo thu nhập cao cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tham gia bảo vệ môi trường và có trách nhiệm cao với cộng đồng, mang lại lợi ích cho các cổ đông và nhà đầu tư.

Chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong và ngoài nước bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, giá hợp lý, dựa trên những lợi thế cạnh tranh mà chúng tôi có được ở Việt Nam, hàng chục chi nhánh trên các châu lục và sự kết nối quốc tế - thị trường toàn cầu, cùng đội ngũ CBCNV tận tâm và chuyên nghiệp.

Chúng tôi đang tìm kiếm ứng viên thực hiện các công việc sau đây:

1. Quản lý chung

 • Chủ trì xây dựng Hệ thống các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của Ban dự án hóa dầu
 • Chủ trì xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên nhân sự, tuyển dụng và quản lý, sử dụng nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của dự án
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch hoạt động, quản lý và phát triển các nguồn lực của Ban dự án hóa dầu
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực theo từng giai đoạn phát triển của các dự án                                       

2. Chủ trì thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án hóa dầu      

 • Chủ trì các phòng chức năng triển khai công tác nghiên cứu sơ bộ dự án đầu tư theo định hướng/nhiệm vụ: tính khả thi về nguồn nguyên liệu vào, chủng loại sản phẩm đầu ra, quy mô công suất, các nhà cung cấp bản quyền công nghệ tiềm năng, địa điểm đặt nhà máy, phương thức triển khai dự án, tính kết nối với các dự án khác để tăng hiệu quả đầu tư.
 • Chủ trì thực hiện công tác đàm phán ký kết hợp đồng thuê đất và mua tiện ích cho dự án, triển khai các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án (xin phê duyệt chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, …), công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng dự án
 • Báo cáo đánh giá làm cơ sở cho quyết định triển khai các bước tiếp theo

3. Chủ trì công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án (FS, LICENSE, FEED, PMC, EPC,…)

 • Tiếp cận, tìm hiều, lập danh sách ngắn các tư vấn, nhà cung cấp bản quyền công nghệ, nhà thầu tiềm năng thực hiện các gói thầu của dự án
 • Xây dựng đầu bài kỹ thuật mời thầu ITB
 • Đánh giá lựa chọn tư vấn, nhà cung cấp bản quyền công nghệ, nhà thầu thực hiện các gói thầu tương ứng, làm cơ sở ký kết Hợp đồng.
 • Đàm phán, ký kết các hợp đồng
 • Đáp ứng  chất lượng chuyên môn và tiến độ thực hiện theo yêu cầu

4.  Chủ trì công tác quản lý các nhà thầu, tư vấn, nhà cung cấp bản quyền công nghệ triển khai các gói thầu tương ứng đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ

 • Giám sát, phê duyệt tài liệu thiết kế cơ sở, PDP, FEED, thiết kế chi tiết đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dự án và quy định trong hợp đồng.
 • Giám sát mua sắm, chế tạo thiết bị, xây dựng, lắp đặt thiết bị tại công trường theo đúng các tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn dự án, các quy trình triển khai và quy định của hợp đồng.
 • Giám sát công tác chạy thử, nghiệm thu Nhà máy, đảm bảo phù hợp với các quy định của Hợp đồng;.
 • Giám sát, quản lý các tư vấn thực hiện công việc hỗ trợ công tác quản lý dự án, chuyên môn kỹ thuật hiệu quả và tuân thủ đúng hợp đồng tư vấn đã ký kết                       

5. Chủ trì các công tác chuẩn bị sản xuất cho giai đoạn vận hành chạy thử-nghiệm thu và khai thác thương mại dự án

 •  Xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy vận hành và khai thác thương mại dự án
 • Tổ chức tuyển dụng, đào tạo nhân lực cho bộ máy vận hành và khai thác thương mại dự án
 • Thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư, nguyên nhiên liệu, hóa phẩm, xúc tác cho vận hành chạy thử, nghiệm thu và vận hành thương mại dự án
 • Xây dựng hệ thống quy chế, quy trình, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho triển khai công tác vận hành thương mại an toàn, hiệu quả.                  

6 . Công tác bàn giao dự án

 • Thực hiện bàn giao dự án (đầy đủ các nguồn lực, tài sản, hồ sơ tài liệu liên quan,…hình thành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đầu tư dự án) cho pháp nhân tiếp quản, khai thác vận hành thương mai dự án

7. Công tác quyết toán dự án

 • Chủ trì thực hiện công tác quyết toán dự án công trình theo đúng quy định của công ty và pháp luật          

8. Các công việc khác     

 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.               

Job Requirement

 • Trình độ học vấn tối thiểu : Đại học
 • Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học chính quy các chuyên ngành Kỹ Thuật 
 • Kinh nghiệm :    15 năm trở lên, từng tham gia trọn vẹn tối thiểu 01 dự án lọc dầu/hóa dầu/hóa chất hoặc các dự án xây dựng công trình công nghiệp có quy mô lớn thực hiện theo hình thức Tổng thầu EPC
 • Độ thành thạo ngoại ngữ : Có khả năng giao tiếp và xử lý công việc bằng tiếng Anh (Tương đương trình độ C,….)
 • Năng lực quản lý  : Đã từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc dự án/Phó giám đốc dự án/Trưởng phòng dự án.
 • Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác tại công trường dự án

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.