Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

SQP - Trưởng Bộ Phận An Toàn - Sức Khỏe - Môi Trường

Work Location Ha Noi (Hai Ba Trung District)
Job Level Team Leader / Supervisor
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 10 Years
Salary Negotiable
Industry Oil / Gas, Chemical Eng.
Deadline to Apply 30/06/2022
Share Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Description

1. Đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án (DFS, EIA, LICENSE, FEED, PMC, EPC,…)

 Phối hợp cùng các Phòng chức năng khác xây dựng đầu bài kỹ thuật mời thầu ITB 

Tham gia công tác đánh giá lựa chọn nhà thầu theo lĩnh vực chuyên môn HSE làm cơ sở ký kết các Hợp đồng.                       

Tham gia giám sát triển khai hợp đồng thực hiện đánh giá tác động môi trường (IEA) cho dự án, triển khai các thủ tục liên quan đến HSE, PCCC theo quy định của pháp luật.                    

2. Đánh giá, lựa chọn công nghệ bản quyền              

Tham gia đánh giá lựa chọn công nghệ bản quyền tối ưu cho nhà máy, tham gia giám sát, đánh giá việc triển khai gói thiết kế công nghệ bản quyền theo chuyên ngành HSE.                  

3. Giám sát thiết kế

Tham gia giám sát, phê duyệt tài liệu thiết kế cơ sở, FEED, thiết kế chi tiết theo chuyên môn HSE đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn dự án và quy định trong hợp đồng.         

4.Giám sát chế tạo, xây dựng, lắp đặt         

Tham gia vào công tác giám sát chế tạo thiết bị, xây dựng, lắp đặt thiết bị tại công trường xây dựng nhà máy theo đúng các tài liệu thiết kế theo chuyên ngành HSE đã được phê duyệt.

Đầu mối phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện các công tác đo đạc, thu thập dữ liệu về HSE, PCCC tại công trường, đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật và nội dung của ĐTM đã được phê duyệt.                

5 Công tác chạy thử, nghiệm thu  

Tham gia công tác chạy thử, nghiệm thu/giám sát nhà thầu thực hiện công tác chạy thử, nghiệm thu phân xưởng Công nghệ, Phụ trợ của Nhà máy, đảm bảo phù hợp với các qui định của Hợp đồng EPC, tuân thủ theo các nội dung của ĐTM, PCCC và chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về chuyên ngành HSE đã được phê duyệt.                        

6 Công tác quyết toán dự án          

Phối hợp với các bộ phận chuyên môn khác để hoàn thành công tác quyết toán dự án công trình theo đúng quy định của công ty và pháp luật.                

7 . Công tác đào tạo

Tham gia các khóa đào tạo, tập huấn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về các công tác HSE, PCCC, cứu hộ cứu nạn, sự cố tràn dầu, an toàn bức xạ…               

8 . Các công việc khác          

 Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.              

Job Requirement

Trình độ học vấn tối thiểu : Đại học

Chuyên ngành: Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành: Hóa Công nghệ, hóa dầu, Hóa Cao phân tử, Lọc Hóa dầu, Máy hóa, Quá trình thiết bị, Môi trường, Sinh học thực phẩm…

Kinh nghiệm : 10 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí liên quan, 3 năm tại các vị trí tương đương

Chứng chỉ/ giấy phép hành nghề : Chứng chỉ về HSE, PCCC, An toàn hóa chất, bức xạ… là lợi thế

Độ thành thạo ngoại ngữ : Có khả năng giao tiếp và xử lý công việc bằng tiếng Anh (trình độ B hoặc Toefl 500, IETLS 5.0 trở lên).

Năng lực cần thiết :  Đáp ứng theo yêu cầu công việc, hiểu rõ các quy chuẩn, tiêu chuẩn về An toàn-Sức khỏe-Môi trường- PCCC.

People also viewed

Stavian Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.